Praktikal

Bengkel lengkap dengan teori dan praktikal dikendalikan oleh tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman dalam bidang heat press printing.